Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Skulptur för marknadsföringsmaterial. Super sculpey – 2023
Snabb skulpturskiss – keramiklera, Rian designmuseum 2022
Pingvin – Saltglaserad tummad keramikskulptur 2022
Illustration & design till bilderbok-projekt. Material: keramik, papper, Adobe photoshop & Adobe illustrator – 2022
Illustration & design till bilderbok-projekt. Material: keramik, papper, Adobe photoshop & Adobe illustrator – 2022
Val – glaserad keramik, gjutning i gipsform av original lerskulptur 2022
Pengvin vs bläckfisk – glaserad porslinsskulptur 2021
Lerkroki 20 min – glaserad keramik 2022
Skulptur, vedbränd oglaserad keramik – 2022
Oni. Glaserad vedbränd keramik. 2020
Troll – Keramikskulptur – 2019
Myling – Glaserad keramikskulptur – 2021
Spindelmedaljong – Porslinsgjutning av form skulpterad med Super sculpey 2019
Arg panda med apa på huvudet, Keramik -2021

Connect