Profil

Kami Anani

En kreativ kommunikatör som vill bygga broar med bilder och ord.

Strävar ständigt efter ny kunskap och nya fönster att se världen igenom.

Född i Göteborg men tillbringade en stor del av barndomen och ungdomen i engelsktalande skolor utomlands. Detta följdes av universitetsstudier i Sverige och Japan och senare arbete med grafisk formgivning och översättning. De senaste åren har tillbringats i bokbranschen med planering av utgivning, marknadsföring, redigering och formgivning av böcker framförallt från Japan och Europa.

  • Grafisk formgivare
  • Designstrategi & Branding
  • Webbdesigner: Wordpress, HTML 5, CSS 3, IxD, User research
  • Konstnär
  • Översättare

Kontakta mig


Connect